Month: April 2015

فرودگاه جده

وقتي نظرات و كامنت هاي هموطنان عزيز در مورد “تعرض به دو نوجوان در فرودگاه جده” را مي خوانم مدام در اين فكر هستم كه آيا هيچ مرد ايراني به نوجوانان تعرضي نكرده است؟ آيا نوجوانان افغان در ايران در امنيت به سر مي برند؟ آيا اگر اين مورد در فرودگاه پاريس اتفاق افتاده بود

Read more

واژه ی دگرباش

در چند جا دیدم که باز سر باید/نباید استفاده کردن از واژه “دگرباش” بحث شده بود. اول از همه باید بگویم که چقدر خوشحال می شوم وقتی این بحث ها را می خوانم و می بینم که سطح گفتگوها میان ما به اینجا رسیده که درباره “واژه واژه” حضورمان چنین وسواسی شده ایم و این

Read more