Month: September 2015

از هر چیزی برای خود استفاده نکنید

الفبای فعال حقوق دگرباش بودن همانا رعایت امنیت فردی خود دگرباشان است. یعنی اگر کسی می خواهد فعال حقوق دگرباشان باشد و خیلی ها هم برای او کف بزنند باید بداند که هیچ کدام از حرف ها٬ نوشته ها و کارهای او کسی را در معرض خطر قرار ندهد. متاسفانه در ایران دستگیری های زیادی

Read more

مثل همیشه، انگار به خانه ام رفته بودم

برای من که حالا بیش از یک دهه است از بازگشت به ایران و شهرم شیراز محرومم، ترکیه و شهرهای پناهجونشینش، ایران است. بودن در جمع شما، حسی است که لحظه لحظه اش برایم عزیز است. در این دو هفته که در ترکیه بودم به دنیزلی،‌ آنکارا و اسکیشهیر سر زدم و با تعداد زیادی

Read more

دومین خواهرم

ماه آگوست ماه خوبی برای خانواده ی من بود چون یکی از خواهرهایم در اوایل آن ازدواج کرد و دیگری در اواخر این ماه. بیش از دو ماه برنامه ریزی و هماهنگی بالاخره نتیجه ی خودش را داد و جشن شان با زیبایی خاصی انجام شد از اینکه می دیدیم خواهرهایم بزرگ شده اند و

Read more