تحریف تاریخ در جهت منافع شخصی است

جنبش دگرباشان ایرانی در مقایسه با دیگر جنبش های ایرانی از قبیل جنبش زنان و یا دانشجویان تاریخچه ی طولانی ای نداشته و تازه است اما همین مقدار اطلاعات اندک نیز تحریف می شود و هدف تحریف شدگان چیزی جز منافع شخصی خود نیست

اینکه چه کسی چه کارهایی انجام داده است به اندازه ی انجام شدن آن کار مهم نیست. هدف اصلی تمام فعالیت ها انجام و سرانجام آن است نه اینکه چه کسی آنها را انجام داده است. اما متاسفانه مدتی است که شاهد گزارش ها و نقل قول هایی هستیم که هدفمند منتشر شده و سعی دارد که دیگر فعالیت های انجام شده را تحریف و یا کمرنگ کند

به عنوان مثال بارها اعلام شده است که دگرباشان ایرانی در پراید استانبول شرکت کرده اند و این اولین باری بوده است که در جایی نزدیک به ایران دگرباشان دور هم جمع می شوند و در پراید شرکت می کنند و این در حالی است که از چند سال قبل از پراید استانبول دگرباشان ایرانی ساکن ترکیه فعالیت های زیادی داشته اند. در سال ۲۰۱۱ بیش از چهل نفر از دگرباشان ایرانی در پراید آنکارا شرکت کردند و تصاویر و فیلم های آنها نیز بر روی اینترنت و سایت یوتیوب موجود است. سوال اینجاست که چرا فعالیت این گروه از دگرباشان نادیده گرفته می شود؟ چرا حرفی از آنها به میان نمی آید و برنامه ای که با حدود ده نفر در استانبول انجام شده است بر روی دیگر فعالیت ها سایه می اندازد؟

باید از تمام دوستانی که چه در پراید استانبول شرکت کرده اند حتی اگر یک نفر هم بودند تشکر کرد زیرا شرکت در اینگونه فعالیت های اجتماعی شجاعت و جسارت می خواهد و کار آنها بسیار ارزشمند است اما دروغ گویی و اطلاعات اشتباه دادن کار اشتباهی است و جز در جهت منافع شحصی نمی تواند باشد

امیدوارم که در آینده شاهد اینگونه فعالیت ها نباشیم و به تمام کارهایی که دگرباشان ایرانی انجام می دهند هر چند کوچک و ساده نیز باشد ارزش داده و قدردانی کنیم