دومین خواهرم

ماه آگوست ماه خوبی برای خانواده ی من بود چون یکی از خواهرهایم در اوایل آن ازدواج کرد و دیگری در اواخر این ماه. بیش از دو ماه برنامه ریزی و هماهنگی بالاخره نتیجه ی خودش را داد و جشن شان با زیبایی خاصی انجام شد

از اینکه می دیدیم خواهرهایم بزرگ شده اند و به سر زندگی خود می روند خوشحال بودم. وقتی می دیدم که علی و آرش هم دیگر رسما عضوی از خانواده ی ما هستند و می توانند جای برادرهای من باشند هم خوشحال تر بودم

برای شان بهترین ها را آرزو می کنم و از صمیم قلب دوستشان دارم