از هر چیزی برای خود استفاده نکنید

الفبای فعال حقوق دگرباش بودن همانا رعایت امنیت فردی خود دگرباشان است. یعنی اگر کسی می خواهد فعال حقوق دگرباشان باشد و خیلی ها هم برای او کف بزنند باید بداند که هیچ کدام از حرف ها٬ نوشته ها و کارهای او کسی را در معرض خطر قرار ندهد. متاسفانه در ایران دستگیری های زیادی اتفاق می افتد از میهمانی گرفته تا شخصی. انتشار این اخبار و گزارش از این وضعیت ناگوار حقوق بشری برای دگرباشان در جای خود بسیار مهم است اما مهم تر این است که انتشار این اخبار افراد را در معرض خطر جدی تر قرار ندهد
هر وقت که از این اتفاق ها در ایران می افتد من هم مثل خیلی های دیگر اگر همان شب مطلع نشوم به فاصله ی چند روز در جریان اینگونه اتفاقات قرار می گیرم اما معمولا نه جایی می نویسم و نه به خبرگزاری ها اطلاع می دهم و نه سر و صدا می کنم که نشان دهم من چقدر فعال و دل سوز هستم. در عوض تلاش می کنم با افرادی که درگیر این اتفاقات هستند در تماس باشم و مستقیم و یا غیر مستقیم توصیه های حقوقی افراد خبره و کارشناس را به آنها برسانم که چطور می توانند از خودشان دفاع کنند تا اتفاق بدتری نیافتد. فعالان حقوق دگرباشانی که قدری اهل مطالعه باشند می توانند نگاهی به قانون و مجازات ها بیاندازنند تا تنها بعد از جند دقیقه متوجه شوند که یکی از اصلی ترین راه های اثبات٬ اقرار شخص است و انکار کردن یکی از موثرترین راه های فرار از مجازات
narcisi
اینکه بیاییم و سر و صدا راه بیاندازیم که در فلان شهر فلان گروه با فلان گرایش را دستگیر کرده اند تا عده ای برایمان کف بزنند و خودمان از خودمان خوشمان بیاید٬ بهتر است که به فکر آن افراد باشیم و قدری از خود محوری و خوشیفتگی فاصله بگیریم. به جای فکر کردن به خودمان به این فکر کنیم که اگر این نوشته ی ما دالی شد بر اثبات جرم آنها چه می شود؟ اگر یک عده انکار کرده باشند و این اخبار به دست حاکمان شرع برسد و به عنوان علم قاضی که از راه های متعارف به دست آمده باشد تلقی شده و حکم اعدام صادر شود چه کسی مسئول است؟
خیلی از ما ها هم می توانیم هر خبری که به دستمان رسید را بنویسیم تا از خودمان کیف کنیم اما خیلی از ما ها نگران اعضای جامعه مان هستیم و نمی خواهیم خاری کف پای آنها برود. سعی می کنیم بدور از هیاهو و جو سازی کمک کنیم و وقتی مطمئن شدیم که خطر برطرف شده است٬ اخبار و حوادث را مستند می کنیم و در صورت نیاز به انتشار اخبار نیز دست می زنیم
پس خواهش می کنم اگر دنبال هر چیزی به جز حقوق دگرباشان هستید٬ عنوان حقوق دگرباشان را یدک نکشید و به دیگر مسایل مهم حقوق بشری٬ هنری٬ سیاسی٬ و یا حتی فعالیت هایی که باعث خنداندن مردم می شود و در آن خبره تر هستید مشغول شوید. در جایی شنیدم که فردی که تا به حال چندین کمپین بین المللی راه انداخته است و هیچ کدامش به جایی نرسیده است و موکلینش اکثرا یا اعدام شده اند و یا محکوم فراخوان داده که کمپین دفاع از حقوق دگرباشان راه بیاندازند که باید به این عزیز گفت تو را به ابولفضل نکن٬ منت عالی متعالی٬ نخواستیم