دگرباشان

یکی از افتخارات من همان کامپیوتر پنتیوم ۲ است

امروز با یکی از دوستان صحبت می کردم و در میان حرف هایش گفت که فردی به او گفته است که آرشام هم لپ تاپی دارد مثل من و تو و با آن کار می کند و چیز مهمی نیست و به اصطلاح «فکر نکن که چه خبر است». به او گفتم که امروزه همه

Read more

این جایزه تقدیم به همه شما: دگرباشان انقلاب زده

 این روزها، مدام گذشته به چشمم می آید. به همه روزهای سالهای ایران. به همه روزهای بچگی. یاد کودکی زمختمان افتادم! دگرباشی ما بچه های انقلاب زده، چقدر سخت بود. در چه سالهای سیاهی خودمان را شناختیم. شاید برای نسل اینترنت هر چند محدود ایران، روزهای بدون اینترنت، بدون آگاهی، بدون تلویزیون های ماهواره ای

Read more